TẢI VỀ
Đầu Trước Sau Cuối Tổng: 0 trang, Lưu: 0

Làm thế nào để tăng Clash Kế?

Chia sẻ!Like!Chơi!Xem!

Các Thủ Lĩnh thân mến! Cùng giành những phần thường miễn phí và xem video về Castle Clash bằng cách theo dõi các kênh truyền thông chính thức của chúng tôi. Có thể bạn sẽ là người tiếp theo nhận được những phần thưởng tuyệt vời! Khởi động "Clash Kế" bằng cách chia sẻ cho bạn bè ngay!

Kênh Clash Kế (Điểm)
35
1
25
5
25
10
1
Tham gia sự kiện 1